ดาวน์โหลด ชุดอัพเดต J H C I S (8 มีค. 54) ล่าสุด 。◕‿◕。

กระทู้เก่าที่ไม่ได้คัดแยกหมวด รวมไว้ที่นี่

Moderator: dunyawat, nat, jhcis, chanthip, jum, sumrits, pop, jariya, neowara

ดาวน์โหลด ชุดอัพเดต J H C I S (8 มีค. 54) ล่าสุด 。◕‿◕。

โพสต์โดย jhcis » 23 ก.พ. 2009 17:06

- JHCIS เวอร์ชั่น ส่งออก 18 แฟ้ม ตามโครงสร้างปีงบประมาณ 2554 มีในชุดอัปเดต ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป
- ที่เมนู ปรับแต่งประสิทธิภาพ MySQL, เมื่อโปรแกรมตรวจสอบหน่วยความจำให้แล้ว, กรุณาเลือกหน่วยความจำไม่เกินที่เครื่องตนเองมี
- เมื่ออัพเดตแล้ว กรุณาปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล, ใช้ user : usr_db เพื่อปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหา out of memory ลองปรับแต่ง Java Control Panel ตามคู่มือ
หากมี RAM 1GB ขึ้นไป ลองปรับเป็น -Xms500m -Xmx600m โปรแกรมจะทำงานได้ต่อเนื่องดีมากขึ้น
- ติดต่อสอบถามได้ที่ เว็บบอร์ด: http://webboard.moph.go.th อีเมล์: jhcis@windowslive.com
084-4267237, 02-5901204, 02-5901209
หรือ ติดต่อ อ.สัมฤทธิ์ 081-8017543 อีเมล์: sumrit.hshf@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[31 มีค.54]

โปรแกรมสำหรับให้สสจ./สสอ.ดูข้อมูลของ JHCIS แบบ Datacenter ซึ่งจะต้องมีการรวมฐานไว้แล้ว
จะติดตั้งโปรแกรมนี้ได้จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม JHCIS ไว้ก่อนและมีข้อมูลที่มีการรวมฐานไว้อยู่แล้ว
การติดตั้งให้ดาวน์โหลดโปรแกรม แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา (ทำเหมือนการอัพเดตเวอร์ชั่น)
หลังจากนนั้นจะได้ไฟล์ jhcis-datacenter.jar ที่ C:\Program Files\JHCIS\ เรียกใช้โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์
หรือจะสร้าง shortcut ไว้ที่ desktop ก็ได้ค่ะ
หมายเหตุ
- เวอร์ชั่นนี้เป็นเบต้าเวอร์ชั่นอาจมาขาดตกบกพร่องประการใด ทีมงานยินดีรับคำชี้แนะจากทุก ๆ ท่านค่ะ หรือถ้าจะชมกันบ้างก็ไม่ว่ากัน

jhcis-datacenter.exe
JHCIS Datacenter 31 มึค. 54
(25.71 MiB) ดาวน์โหลด 12972 ครั้ง

[8 มีค.54]

jhcis-server.exe
jhcis-server 8 มีค. 54
(28.91 MiB) ดาวน์โหลด 45626 ครั้ง

jhcis-client.exe
jhcis-client 8 มีค. 54
(28.91 MiB) ดาวน์โหลด 30218 ครั้ง

JHCIS_SmartCard.pdf
สไลด์วิธีการใช้งาน JHCIS Smart Card
(4.16 MiB) ดาวน์โหลด 6186 ครั้ง


ระบบบันทึกข้อมูล
1. รหัสหัตถการ
- ที่สถานบริการ ระบุว่าเป็นหัตถการ แต่รหัสไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน icd9_op และตามรหัส 7 หลัก สนย.
ระบบฯ จะแก้ไขให้ไปอยู่ในกลุ่มหลัก อื่นๆ (cdrug.drugtype = ‘91’)
โดยจะแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวแล้วดำเนินการให้เลย โดยไม่แจ้งเตือนในครั้งต่อไป

2. การบันทึกวิธีการใช้ยา
- สามารถบันทึกวิธีการใช้ยา (ที่เมนูการจ่ายยาฯ) ด้วยคำค้นแบบสั้น
- เช่น 1 X 3 ppx แล้วได้ค่าวิธีใช้แบบเต็มความหมายฯ : Ubon Ref.
- ผู้ใช้ ต้องไปกำหนดค่าวิธีใช้แบบย่อ (Prefix) ไว้ในตารางวิธีการใช้ยาฯ
- ทั้งนี้จะไม่สามารถคียืวิธีใช้แบบอิสระได้เหมือนเดิมอีกต่อไป
- หากต้องการเพิ่มวิธีใช้ยาฯ วิธีใหม่ ต้องไปเพิ่มในตารางวิธีการใช้ยาฯ ไว้ก่อน

3. ข้อความอัตโนมัติที่ช่องอาการทั่วไป
- ที่เมนูการให้บริการ, ช่องอาการทั่วไป ยกเลิกข้อความ “ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ(Counselling)” ซึ่งปรากฏแบบอัตโนมัติ

4. ตัวเลือกการกำหนดค่าอัตโนมัติ
- เพิ่ม Option ให้กำหนดค่าอัตโนมัติค่าต่อไปนี้
4.1 Diag Z71.9- การให้คำปรึกษา ไม่ระบุรายละเอียด ที่เมนู วินิจฉัย
4.2 จ่ายหัตถการ ค่าบริการทางการแพทย์ (GENERAL PHYSICAL)
- กำหนด Option โดย คลิกที่ กำหนดค่าเริ่มต้นของข้อมูล, คลิ้กที่ Option การวินิจฉัย Z71.9 และอื่นๆ

5. ปรับตาราง user (เกี่ยวกับงานแพทย์แผนไทย) ดังนี้
5.1 เพิ่มฟิลด์ user.licenseno เก็บข้อมูล จนท. ที่สามารถวินิจฉัยโรคแผนไทย (U code) ได้ (ความหมายต่างกับฟิลด์ user. Noofoccupation ซึ่งหมายถึงเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(แผนปัจจุบัน ซึ่ง แพทย์ ,ทันตแพทย์ ,เภสัชฯ ,พยาบาล ,… มีได้ในฐานะการแพทย์แผนปัจจุบัน)]
*** a. มีความหมายดังนี้
- user ที่มีค่าข้อมูลในฟิลด์นี้ จะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ที่สามารถวินิจฉัยโรคแผนไทย
- user ที่มีค่า user.licenseno ถ้ามีค่า user.licenseno แล้ว user นั้นจะ diag โรคแผนไทย (U Code) และให้บริการหัตถการแผนไทยได้
ถ้าเป็นค่าว่าง จะไม่สามารถวินิจฉัยโรคแผนไทยได้ แต่สามารถให้บริการหัตถการแผนไทยได้
5.2 แยกฟิลด์ user.fullname ออกเป็น 3 ฟิลด์
-. prename เก็บเป็นรหัสฯ -> ref. ไปที่ตาราง ctitle
-. fname
-. lname
5.3 เพิ่มข้อมูลเลขบัตรประชาชน (user.idcard) ได้

6. กำหนดกลุ่มย่อย (cdrug.drugtypesub) สำหรับยาสมุนไพร (cdrug.drugtype = ‘10’ ) ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย
คือ 11:ยาสมุนไพร ,12:เครื่องสำอางค์ ,13:เครื่องดื่ม ,14:อื่นๆ

7. การบันทึกการบริการด้านแพทย์แผนไทย
7.1 บันทึกข้อมูลแพทย์หรือ จนท ที่วินิจฉัยโรคแผนไทย (U code) ในหน้าวินิจฉัย (คลิ้กขวา, คลิ้กซ้าย ที่รายการ แพทย์ /จนท ผู้วินิจฉัยโรคแผนไทย(U Code))
7.2 บันทึกข้อมูลแพทย์หรือ จนท ที่ให้บริการแผนไทย( หัตถการแผนไทย) ในหน้าจ่ายยยา - เวชภัณฑ์วินิจฉัย (คลิ้กขวาฯ /คลิ้กซ้ายฯ ที่รายการ จนท ผู้ให้บริการแผนไทย( ทำหัตถการแผนไทย))

8. มีช่องรายการเลือกจ่ายยาชุด (ComboBox) ในเมนูการจ่ายยาและเวชภัณฑ์

9. บันทึกรายการค่าตรวจต่างๆ (เช่น ตรวจแล็ป DTX ,….) ในเมนูการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ได้ (รายการเหล่านี้ จัดอยู่ในกลุ่ม 07: ในตารางรหัสยาและเวชภัณฑ์)

10. ปรับแก้ไข เรื่องการแฮงค์ (โปรแกรมปิดและเปิดตัวเองบ่อย)

11. ระบบ smart card (ค้นหาผู้ป่วย, ตรวจสิทธิจากฐานสปสช.)

12. ดูประวัติย้อนหลังจากเครื่องแม่ข่ายที่จังหวัด (PROVIS Server)

ระบบรายงาน

1. รายงานใบสั่งยา เพิ่มให้แสดง รหัสโรคฯ และ โรงพยาบาลหลักของสิทธิฯ ได้


[19 พย.53]
- เพิ่มรายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- แก้ปัญหาเรื่องการ unzip ไม่ได้ เนื่องจากหาไฟล์ thumb.db ไม่พบแล้ว
[11 พย.53]

JHCIS ส่งออก 18 แฟ้ม ใหม่
- ปรับปรุง/แก้ไข แฟ้ม women ให้ส่งออกได้ครบถ้วน
- ปรับปรุง/แก้ไข แฟ้ม service ส่งออกเป็นค่า "1" อย่างเดียว ปกติแล้ว
- เพิ่มเติม แฟ้ม epe0 ส่งออกเพื่อไปนำเข้าตาราง epe0 ในฐานข้อมูล provisdb
- แก้ไขค่า typedis เป็น 2 หลัก 01 ถึง 10 ตามโครงสร้าง ปี 2554

ระบบบันทึกข้อมูล
1. ยกเลิก Auto Diag Z27 จากงาน epi เพราะไม่ผ่านคุณภาพฯ ในแฟ้ม diag.txt
2 . Auto visitdrug จากงานวางแผนครอบครัว สำหรับยาฉีด เป็นหัตถการยาฉีดเข้ากล้าม (รหัสหัตถการ 7 หลัก) [เพื่อความสะดวกสำหรับ user ในการบันทึกข้อมูล]
3. ระบุวันที่สำรวจ women (บช 6) ได้ (ในฟิลด์ women . datesurv เป็น Date ไม่ใช่ timestamp ) [user หลายคน งง ว่าทำไมระบุวันที่สำรวจล่าสุด ไม่ได้]
4. แก้ปัญหาการแสดง บรรทัดว่าง ของประวัติการรับวัคซีนจากงานตรวจครรภ์(anc) และงานตรวจหลังคลอด
5. แก้ไข ให้ดูประวัติ FP ย้อนหลังโดยเรียงลำดับจากวันปัจจุบันก่อนและดูได้มากกว่า 5 ครั้งย้อนหลัง
6. เพิ่มประเภท เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาฯ เป็นอีกหนึ่งประเภท ในเมนู รหัสยา – เวชภัณฑ์
7. สามารถบันทึก/แก้ไข ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ได้ที่เมนู การให้บริการ [คลิ้กที่ปุ่มคำสั่ง ชื่อ – ที่อยู่]
8. สามารถบันทึกรายละเอียดทันตกรรม [#tooth ,area /surface] ได้แล้ว
- ที่เมนู บริการ /คลิ้กที่ปุ่มฯ ทันตฯ ด้านบนกลาง ที่เมนูบริการ
- และถ้ามีการกำหนดชนิดฟัน น้ำนม หรือฟันแท้ ไว้ด้วย สำหรับรายการทันตกรรมที่ต้องระบุซี่ฟัน ในรหัสหัตถการทันตกรรม โปรแกรมฯ จะสามารถ filter หมายเลขซี่ฟันให้ได้สำหรับ ซี่ฟันแท้ หรือฟันน้ำนม [ไปที่ตารางรหัสยาฯ /เลือกกลุ่มทันตกรรม / คลิ้กขวา /คลิ้กซ้าย ที่ <<รายการทันตกรรม>> /เลือกรายการ กำหนดชนิดฟัน [ฟันน้ำนม หรือฟันแท้] ]
9. ใน Dialog ที่อยู่ขณะป่วย (เมื่อระบุการวินิจฉัยที่เป็นโรค 506 แบบ ไม่ต่อเนื่อง) ตัดค่า สภาพการป่วย [5. ยังมีชีวิตอยู่] ออกไป (ได้รับแจ้งว่าสำนักระบาด ให้ยกเลิก) => ปรับปรุงค่าเดิม [5. ยังมีชีวิตอยู่] เป็น [3. ยังรักษาอยู่]
10. แก้บั๊คที่ บช 6 หญิงวัยเจริญพันธุ์ จำนวนน้อยอย่างผิดปกติ
11. สามารถเปลี่ยน Login เป็นผู้ใช้ (User ใหม่) ได้ แล้วบันทึกข้อมูลการให้บริการต่อได้ทันที่ (โดยไม่ต้องไปเริ่มที่เมนูหลัก) ที่เมนูการให้บริการโดยคลิ้กขวาที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอฯ บริการ /คลิ้กซ้ายมรารายการ ล็อกอินด้วยผู้ใช้ใหม่
12. สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูล เชื้อชาติ ,สัญชาต ,ศาสนา ,อาชีพ ,วุฒิการศึกษา และสถานะสมรส ของประชากร ได้ที่เมนูการให้บริการ โดยคลิ้กที่ปุ่มคำสั่ง ชื่อ – ที่อยู่ [User requirement จาก Webboard]


[1 ตค.53]
ระบบบันทึกข้อมูล
==========
1. เพิ่ม Option ให้เลือกว่าจะแสดงรหัส Z-Code ในใบสั่งยาฯ หรือไม่
ผู้ใช้ต้องไประบุเงื่อนไข (คลิ้กขวาที่ปุ่มฯ ใบสั่งยาฯ ในเมนู การให้บริการ /แล้วคลิ้กซ้าย เลือก Option ใบสั่งยาฯ ที่ต้องการฯ)
2 . สามารถบันทึกภาวะแทรกซ้อนตามอวัยวะสำคัญ(ตา(01) ,ไต(02) , เท้า(03) ,หัวใจ(04) ,สมอง(05) และ/หรือ อื่นๆ(06)) สำหรับผู้ป่วยความดันสูง และเบาหวาน ได้ โดย คลิกที่ ปุ่มอวัยวะ ที่เมนูโรคเรื้อรัง
3. สามารถตรวจสอบวันนัดผู้ป่วย (OPD) ของผู้รับบริการที่กำลังได้รับบริการอยู่นั้น ได้(เพื่อดูว่า มาตามนัดในวันนั้นๆ หรือไม่) โดย …คลิ้กขวาที่เมนูการวินิจฉัย /คลิ้กซ้ายฯ ที่รายการ ข้อมูลวันนัด OPD
4. แก้บั๊ค เรื่องผู้รับบริการจาก dialog รายชื่อในคิว เข้ามารรับบริการ จะ Error คือค่าความดัน(ที่บันทึกไว้ก่อนส่งเคิว) จะไม่แสดง (ถ้าเรียกเข้ารับบริการจากการคลิ้กปุ่มฯ คิวต่อไป -> จะไม่ Error)
5. เพิ่มรหัสหัตถการ-ทันตกรรม 2372700 => ถอนฟันน้ำนม แล้ว
6. บนปุ่มคำสั่ง ทะเบียนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ (เด็กอายุต่างๆ ,ผู้สูงอายุ)) ตัดเงื่อนไขบางส่วนออกไป เพราะรายงานนี้ต้องการเฉพาะผู้ที่ ปัจจุบันยังไม่ตาย
7. ในช่องรายการค้นหาใบรับ /ใบจ่ายยาฯ ในเมนูลงรับ /จ่าย ในระบบคลังยา เรียงลำดับตามวันที่รับ หรือวันที่จ่ายฯ แบบ Desc.
8. ในกรณีที่ใน มบ.นอกเขตฯมี > 1 หลังจะอนุญาตให้ย้ายทุกคนในบางหลัง ไปไว้อีกหลังหนึ่งได้ เพื่อให้ลบบ้านนอกเขตฯให้เหลือเพียงหลังเดียวได้ โดยไปที่เมนู ประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน – บ้าน
(ถ้าใน มบ. นอกเขตฯ มีบ้าน 1 หลัง จะย้ายคนไปบ้านในเขตหลังอื่น ได้ทีละคนเท่านั้น เพื่อป้องกันการเผลอ สั่งย้ายคนทีเดียว หมดทั้งหลัง (เฉพาะกรณีคนในบ้านนอกเขตฯ ที่มีหลังเดียว เท่านั้น))
9. สามารถกำหนดเขตที่ตั้งของบ้าน(house.area -> 1:เขตเทศบาล ,2:เขต อบต) ได้ว่า บ้านที่ค่าดังกล่าวเป็นค่าว่าง จะให้กำหนดเป็น ในเขตเทศบาล หรือ อบต (ไปที่เมนู บ้าน /ระบุหมู่บ้าน /คลิ้กปุ่มฯ แสดง บ้าน-ชุมชน /…) และแก้ไขข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ที่นี่เลย
10.1(เพิ่มแล้วตอนสั่งปรับปรุง DB) ต้อง! เพิ่มฟิลด์ ในตาราง visit ->ประเภทการให้บริการ(visit.servicetype) ความหมายคือ 1: ให้บริการในสถานบริการ 2: ให้บริการนอกสถานบริการ
10.2 ปรับส่วนบันทึกข้อมูล ให้มีช่องบันทึกค่า ในข้อ 10.1
11. คิวรอหน้าห้องตรวจ มีได้ 3 ห้อง และห้องทำแผล(หัตถการ) 2 ห้อง ดังนี้
01: ห้องตรวจ 1 (รหัสเดิม)
11: ห้องตรวจ 2 (ใหม่)
21: ห้องตรวจ 3 (ใหม่)
A3: ห้องหัตถการ(ทำแผล ,ฉีดยา) 1 (รหัสเดิม)
A4: ห้องหัตถการ(ทำแผล ,ฉีดยา) 2 (ใหม่)
12. สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ยา – เวชภัณฑ์ (ในงานให้บริการ) ได้ว่าในช่วงวันที่ต่างๆ มีการจ่ายยาแต่ละตัว(หรือทุกตัว) ไปทั้งหมดกี่ครั้ง
ทั้งนี้เพื่อให้ตรวจสอบได้ ในกรณีที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้ยาฯ ในบางช่วงเวลา เช่น ในรายงานการรับ – จ่ายยาฯ บางช่วงที่มูลค่ายาฯ ติดลบ (ซึ่งอาจเกิดจากในช่วงดังกล่าว ราคาทุนฯ ที่บันทึกไว้ อาจมากกว่าราคาขาย ฯลฯ)
และสามารถแก้ไขราคาทุน และราคาขาย ในช่วงวันดังกล่าว ได้เลยทุก case ตามค่าราคาใหม่ ที่ระบุ
=> ไปที่เมนูระบบโปรแกรมฐานข้อมูล /คลิ้กฯ ที่ปุ่มคำสั่ง การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายยา -เวชภัณฑ์
13. แจ้งเตือน วันเดือนปี (จาก Date/ Time ในเครื่องฯ นั้นๆ) ก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อให้รู้ว่าวันเดือนปี ในเครื่องฯ ณ ขณะนั้น ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือไม่ (หากผิดฯ จะต้องไปแก้ปัญหาเรื่อง Date / Time ในเครื่องฯ ให้ถูกต้องก่อน มิฉะนั้นโปรแกรมจะบันทึกข้อมูล วันที่รับบริการตามวันที่ ที่ผิดนี้ ลงในฐานข้อมูล)
14. แก้ Error (Bug) เกี่ยวกับ ความดัน /นน.,สส. เมื่อเรียกผู้รับบริการจากการคลิ้กปุ่มคำสั่ง …รายชื่อในคิว
15. บันทึกข้อมูลโรคประจำตัว (เป็นคนละข้อมูลกับโรคเรื้อรัง) ได้ในเมนู ประชากร(แท็บ ที่อยู่ฯ และที่เมนู บริการ /แท็บตรวจมะเร็ง & บริการอื่น) โดยข้อมูลนี้จะพิมพ์ออกมาในใบ OPD Card
16. บันทึกการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (ปีละ 1 ครั้ง)
17. ระบบ Family Folder

ระบบรายงาน
========
1. ปรับแก้รายงานใบ OPD Card ให้แสดง ถนน ในส่วนที่อยู่ของคนไข้ ในใบ OPD Card
2. ทะเบียนผู้รับบริการสิทธิต่างด้าวขึ้นทะเบียน
3. ทะเบียนผู้รับบริการ ทุกคนที่ได้รับวัคซีน, เด็ก 0-5 ปี และนักเรียนที่ได้รับวัคซีน (วัคซีน) เพิ่ม แสดง MMR1 MMR2
4. ปรับสรุปยอดการใช้วัคซีน ให้ Label ถูกต้อง
5. รายชื่อผู้ได้รับคัดกรอง NCD เพิ่มการแปรผล
6. รายชื่อ การนัดรับยาหรือติดตามผล (Follow Up) (ช่วงเวลา) ==>ปรับให้แสดงชื่อเดียวในกรณีที่วันเดียวกันมีหลายนัด
7. บัญชีรับ-จ่ายเวชภัณฑ์ ปรับแก้กรณียอดยกมาของการจ่ายยาที่มีการยืม ใช้หนี้ หรือใชในงานสถารนะไม่มีการรวมยอด
8. รายชื่อผู้ตรวจมะเร็งเต้านม / ปากมดลูก รายใหม่ในปีที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(มะเร็งฯ) (ตามวันที่ ที่ระบุฯ)
รายชื่อผู้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(NCD) แก้ไขกรณีที่เป็นมะเร็งปากหมดลูกหรือมะเร็งเต้านม และเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆด้วย จะยังมีชื่ออยู่ในการคัดกรองรายใหม่อยู่
9. เพิ่มรายงาน Family Foldery

ระบบส่งออก 18 แฟ้ม
=============
ปรับความถูกต้องในการส่งออก


[6 กย.53]
ระบบบันทึกข้อมูล
1. ค้นหาคนด้วย วันเกิด ได้ที่เมนู ประชากร
2. ส่วนที่เมนูบริการกรณีเยี่ยมเด็กหลังคลอด (กรณีแก้ไขไม่สามารถกำหนดวันนัดแบบย้อนหลังได้) => แก้ไขให้แล้ว โดยกำหนดวันนัดครั้งต่อไปไว้อย่งไร เมื่อเรียกกลับมาแก้ไขก็ได้ค่าเดิมกลับมาแสดง
3. บันทึกเด็กแรกเกิด สามารถบันทึกได้ในเด็กที่เกิดวันที่แม่ลอด หรือหลังจากวันที่แม่คลอด 1 วัน(เผื่อคลอดในเวลาคาบเกี่ยวตอนเที่ยงคืน)
4. หากมีการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแล้ว ถ้าสั่งทำซ้ำในเวอร์ชั่นเดิม จะไม่ทำให้อีก เพราะเสียเวลาเปล่า (ผู้ใช้หลายคน ยังเข้าใจผิดว่าต้องทำทุกวัน และทุกเครื่องฯ ทำให้เสียเวลามากไปโดยเปล่าประโยชน์)
5. ตรวจสอบการจ่ายยาชุด ถ้ามีบางตัวในชุดฯ ที่คนไข้แพ้ ต้องตัดออกไปจากการจ่ายฯ
6. แก้บั๊คเรื่อง Update สิทธิจากไฟล์ ofc.txt และไฟล์ sss.txt ไม่สำเร็จ (แก้ไขสำเร็จแล้ว)
7. เพิ่มฟิลด์ nearhouse ในตาราง house เพื่อบันทึกข้อมูล สถานที่ใกล้เคียงบ้านนี้
8. บันทึกงานอนามัยนักเรียนสามารถเชื่อมโยงไปเป็นผลงานการให้บริการแล้ว ( studenthealth –to- visit ) หมายถึงเถ้าบันทึกงานอนามัยนักเรียน จะเพิ่มเป็นข้อมูลการบริการให้ด้วย
9. สามารถบันทึกขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ(Unit Packing) ได้แล้ว(ในเวอร์ชั่นก่อนนี้ ไม่สามารถบันทึกได้ แต่มีผู้ใช้บางรายอ้างว่าบันทึกได้ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด(อาจไปบันทึกข้อมูลอื่นแล้วเข้าใจเอาว่าเป็น ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ))
10. ไม่ให้แก้ไขรหัส หัตถการ ที่กำหนดโดย สนย. (รหัสหัตถการจะได้ไม่ผิด เมื่อส่งออกในแฟ้ม proced.txt)
11. กำหนด เพิ่มประเภทการรอคิวรับบริการ ได้เป็น หลายประเภท ได้แก่
- 00= รอการคัดกรองฯ(วัดความดัน ,นน,สส ฯลฯ) (กรณีที่สร้างคิวจากหน้า คิวอัตโนมัติ จะได้คิว A1 เสมอ)
- A2= รอหน้าห้องทันตกรรม
- A3= รอหน้าห้องหัตถการ(รอทำแผล, ฉีดยา ,… ฯลฯ)
- AY= รอห้องการเงิน
- AZ= รอรับยาฯ
โดย
 เก็บในฟิลด์ flagservice ในตาราง visit (ฟิลด์เดิม)
 สร้างรหัสนี้ไว้ในตาราง cflagservice
รหัส
01: ซึ่งเดิมหมายถึง รอคิว (ซึ่งไม่รู้ว่ารอฯ ที่จุดใด) ในความหมายใหม่ให้หมายถึง รอหน้าห้องตรวจฯ(รอพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย)
การแสดงผลบน GUI ถ้าเลือกแสดงทุกคิว ให้หมายถึงคิวทั้งหมดทุกประเภท ( 00 ,01 ,A2 ,A3 ,AY และ AZ )
สถานบริการใดที่เป็น One Stop Service ให้เลือก Option (ที่กำหนดค่าเริ่มต้นของข้อมูลฯ) เป็น ไม่จำแนกประเภทคิว ซึ่งจะได้คิว ประเภท 00 (กรณีสร้างคิวอัตโนมัติ ) และประเภท 01 เท่านั้น
สำหรับรหัสประเภทคิว อื่นที่เหลือ( 02,03,04,05,06,07 และ 99 ) ให้คงความหมายเดิมคือ
- 02: กำลังรับบริการ
- 03: รับบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 04: (ยกเลิกบริการเพราะ ) ระบุชื่อผู้รับบริการผิดคนฯ
- 05: (ยกเลิกบริการเพราะ ) ไม่ปรากฏตัว เมื่อถึงคิวรับบริการ
- 06: (ยกเลิกบริการเพราะ ) ผู้รับบริการไม่ประสงค์จะรับบริการแล้ว
- 07: (ยกเลิกบริการเพราะ ) เรียกผู้รับบริการซ้ำ(ได้รับบริการไปแล้ว)
- 99: Deletion from DB (บันทึกข้อมูลผิด จึงลบออกจากผลงานการให้บริการ)
 สร้างฟิลด์ optque ในตาราง office เพื่อเก็บค่าเงื่อนไขการรวมหรือแยกประเภทคิว (การรวมคิว จะมีเฉพาะคิว 00 และ 01 และโปรแกรมฯ จะไม่ถามเมื่อส่งเข้าคิว โดยถาส่งคิวมาจากหน้าจอ สร้างคิวอัตโนมัติ จะได้คิว 00 และถ้าส่งเข้าคิวจากหน้าบริการ จะได้คิว 01 และทั้ง 00 ,01 จะเห็นเมื่อคลิ้ก แสดงชื่อในคิว ) โดย optque = ‘1’ หมายถึงไม่แยกประเภทคิว (มีคิว 00 และ 01 เท่านั้น) / และ optque = ‘2’ หมายถึงแยกประเภทคิว
 สำหรับการแยกประเภทคิว โปรแกรมฯ จะให้ระบุประเภทคิว เมื่อมีคลิ้ก ส่งเข้าคิว /และเมื่อคลิ้ก รายชื่อในคิว จะเลือกได้ว่าดูคิวประเภทใด
 สร้างตัวแปร optq ในคลาส userinfo เพื่อใช้ในการตรวจสอบการจัดการเรื่อคิว


12. ปรับความหมายและกระบวนการของงานทันตกรรมใหม่ เนื่องจากงานทันตกรรม ถูกกำหนดเป็นหัตถการ( Proced ) ตามประกาศรหัส หัตถการโดย สนย. (ปี 2553) ดังนี้
12.1 ต้องเปลี่ยนประเภทเวชภัณฑ์ ( cdrug . drugtype ) จากเดิมเป็น ประเภท ทันตกรรม (08) เปลี่ยนเป็น ประเภท หัตถการ (02) …และยกเลิก 08 ไปเลย (โปรแกรมฯ Update ให้เมื่อสั่งปรับโครงสร้าง DB)
12.2 ต้องระบุกลุ่มย่อย( cdrug .drugtypesub ) ของหัตถการทันตกรรม ให้เป็น ส่งเสริมฯ หรือรักษาทางทันตกรรม เพื่อให้คำนวณรายงานทันตกรรมแบบ ส่งเสริมฯ หรือ รักษาทางทันตกรรม ได้
12.3 การคิดรายงานทันตกรรม ในทุกรายงานทันตกรรม ต้องเปลี่ยนวิธีคิด ตามความหมายใหม่ นี้
12.4 หากรหัสหัตถการทันตกรรม ที่กำหนดโดย สนย. ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนกับงานทันตกรรมของสถานบริการใด …จะต้องแจ้ง สนย. เพื่อกำหนดเพิ่มให้ครอบคลุมต่อไป
12.5 รหัสหัตถการทันตกรรม 7 หลัก ตามประกาศ สนย. ดังกล่าว ในส่วนที่เป็นหัตถการทันตกรรม (เท่าที่สังเกตพบ) จะเป็นรหัส ใน 4 กลุ่มคือขึ้นต้นด้วย 227…. , 228…. ,237…. และ 238….

[ ***12.6 ต้อง Update ค่ารหัสทันตกรรมเดิม (Den ….) ในตารางการจ่ายยาฯ( visitdrug . drugcode ) ให้เป็น รหัสหัตถการทันตกรรม ตามรหัสใหม่ 7 หลัก ตามประกาศ สนย ด้วย ]

ระบบรายงาน
1. นร.-รายงานภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน - นน. (กก.) / ส่วนสูง (ซม.) --> ปรับแก้จำนวนนักเรียนรายชั้นเรียน
2. ทะเบียนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ (เด็กอายุต่างๆ ,ผู้สูงอายุ)
- แก้ไขปชก. อายุ 9 - 12 เดือน ไม่ออก
- ปชก. แยกกลุ่มอายุและเพศเฉพาะสัญชาติไทย
- ปชก.ตามประเภทการอยู่อาศัยจำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์ --> มีชื่อยู่จริง , มีชื่อ ตัวไม่อยู่)

- ปชก.ตามประเภทการอยู่อาศัยจำนวนประชากร (ที่อาศัยอยู่จริง ในเขต --> มีชื่อยู่จริง , ไม่มีชื่อตัว ตัวอยู่)

- ช่องรวมบางรายการไม่ถูกต้อง
[12 ก.ค.2553]
ระบบรายงาน:
- ออกรายงานการใช้ยาสมุนไพร 2 รายงาน ที่เมนูรายงาน(ปุ่มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) เพิ่มคอลัมน์รวม

ระบบส่งออก PROVIS 18 แฟ้ม:
- ชื่อไฟล์ส่งออกใหม่ C:\JHCIS_export\F18_HCODE_YYYYMMDDHHmmss.ZIP ตามรูปแบบ OP ของ สปสช.
YYYYMMDD คือ ปี ค.ศ. เดือน วัน ที่ระบุในการส่งออกแบบช่วงวันที่ โดยเอาวันที่เริ่มต้นที่ระบุมาใช้กำหนดชื่อไฟล์
HHmmss คือ ชั่วโมง (00-23) นาที (00-59) วินาที (00-59) ของเวลาขณะที่คลิกส่งออก
- ยกเลิกไฟล์ส่งออกชื่อเดิม E_PCU_HCODE.ZIP และ F18_HCODE.ZIP
- แฟ้ม SURVEIL ข้อมูลไม่ออก
- แฟ้ม PP ข้อมูลไม่ออก

โปรแกรมส่งออก CHP 18 แฟ้ม:
- ชื่อไฟล์ส่งออก C:\NHSO_4FILES\HCODE_YYYYMMDDHHmmss.ZIP ตามรูปแบบของ CHP สปสช.
- ส่งออก CHP เพิ่มจาก 4 แฟ้ม เป็น 18 แฟ้ม (18 แฟ้มสำหรับ 3 จังหวัดนำร่อง ยโสธร,ราชบุรี,นครศรีธรรมราช และ 4 แฟ้มอีก 5 จังหวัด)
- ส่งออกแฟ้ม PERSON แก้ปัญหาเลขบัตรประชาชนซ้ำ เลขบัตรประชาชนบิดา/มารดา/คู่สมรส ซ้ำ
- แฟ้ม SURVEIL ข้อมูลไม่ออก
- แฟ้ม PP ข้อมูลไม่ออก

[7 ก.ค. 2553]
ปรับแก้จากเวอร์ชั่น 5 ก.ค.53 และ 6 ก.ค.53 เพื่อแก้ปัญหา
- การเรียกผู้รับบริการที่จ่ายยาแล้วมาแก้ไขไม่ได้
- แก้ปัญหาบัญชี รับ-จ่าย เวชภัณฑ์
- เพิ่มรายงานให้ออกเฉพาะที่มีการรับ-จ่ายในช่วงเวลา
- ส่งออก PROVOS 18 แฟ้ม เวอร์ชั่น 5 ก.ค.53 และ 6 ก.ค.53 วันที่รับบริการ (date_serv) หลายๆ แฟ้ม ผิดรูปแบบ ปรับแก้เป็น YYYYMMDD แล้ว แฟ้ม person วันที่ย้ายเข้า (movein) ผิดรูปแบบปรับแก้เป็น YYYYMMDD แล้ว กลุ่มเลือด (bgroup) ปรับแก้จาก A,B,AB,O เป็น 1,2,3,4 แล้ว
- ส่งออก CHP 18 แฟ้ม เวอร์ชั่น 5 ก.ค.53 และ 6 ก.ค.53 ไฟล์ zip ได้แค่ 4 แฟ้ม ปรับเป็น 18 แฟ้มแล้ว วันที่รับบริการ (date_serv) หลายๆ แฟ้ม ผิดรูปแบบ ปรับแก้เป็น YYYYMMDD แล้ว แฟ้ม person วันที่ย้ายเข้า (movein) ผิดรูปแบบปรับแก้เป็น YYYYMMDD แล้ว กลุ่มเลือด (bgroup) ปรับแก้จาก A,B,AB,O เป็น 1,2,3,4 แล้ว

[5 ก.ค. 2553]
ระบบบันทึกข้อมูล:
1. กำหนดโรค ARIC เพื่อออกรายงาน ARIC ที่เมนูรหัสโรค เลือก Check Box โรค ARIC ( 1 = เป็นโรค ARIC / 0 หรือ null = ไม่ใช่โรค ARIC )
2. บันทึกหมู่เลือด ได้ที่เมนูการตรวจเลือด (ที่เมนูการให้บริการ คลิกที่ปุ่ม BloodTest /คลิกที่ปุ่มแก้ไขหมู่เลือด & RH )
3. บันทึกผลตรวจ HCT เป็นเลขทศนิยม ได้
4. พืมพ์รายชื่อ ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ (พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ทันที) ได้แก่
- เป้าหมาย คัดกรองความดัน /เบาหวาน (เมนู NCD – ความดัน /เบาหวาน )
- เป้าหมาย คัดกรองมะเร็ง (เมนู NCD – คัดกรองมะเร็ง )
- เป้าหมาย คัดกรองความดัน /เบาหวาน (เมนู เด็กแรกเกิด – 6 ปี ( 72 เดือน) )
5. บันทึกการให้คำปรึกษา ได้มากกว่า 1 โรค / case ( reference ไปที่ตาราง visit และ ccounseling ) ฟิลด์ visit.healthsuggesttype ยกเลิกการใช้งาน
6. บันทึกการคัดกรองโรคเฉพาะ ได้มากกว่า 1 โรค / case ( reference ไปที่ตาราง visit (ยังไม่มีตารางรหัสการคัดกรองฌรคเฉพาะ))
7. แก้ปัญหาความล่าช้า ดังนี้
- ในการบันทึกข้อมูลบริการ และข้อมูล ปชก. นอกเขตรับผิดชอบ
- ปัญหาเรื่องจำนวนเงินเรียกเก็บ (คีย์อย่างไร ได้อย่างนั้น เมื่อเรียกกลับมาดู ก็เห็นเหมือนที่คีย์ไป)
8. สร้างตารางใหม่
8.1 syslabsuit : สูตรการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ทำนองเดียวกับยาชุด)
8.2 syslabsuitdetail : รายละเอียดของ 8.1
8.3 visitdoctorcer : รายละเอียดสำหรับการออกใบรับรองแพทย์
8.4 sysdoctorexplain : Keyword ทางลัดลงใน ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษา (visitdoctorcer.doctorexplain)
9. เพิ่มฟิลด์ visit.money2opt => กำหนดค่าเงินเรียกเก็บ (visit.money2 ในงานบริการจ่ายยา)
9.1 (ค่า 1) ให้เท่ากับ จำนวนเงินตามมูลค่าขาย (visit.money1) หรือ
9.2 (ค่า 2) ผู้ใช้กำหนดเอง
ในหน้าจอกำหนดค่าเริ่มต้น : เพิ่มตัวเลือกสำหรับ "กำหนดค่าจำนวนเงินที่เรียกเก้บ" (เท่ากับจำนวนเงินตามมูลค่ารวม, กำหนดเอง หากไม่กำหนดจะมีค่าเท่ากับ 0)
10. กำหนดชุดการตรวจ lab ได้เองตามต้องการ (การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ)
11. นำเข้ารหัสมาตรฐานจาก สนย.
- รหัส icd10tm (มิถุนายน 2553) พร้อมทั้งคำแปลชื่อโรคภาษาไทย และรหัส icd10 ตาม PP & OP
- รหัสหัตถการ (มิถุนายน 2553) พร้อมคำแปลภาษาไทย

ระบบรายงาน:
1. export excel เป็น single sheet
2. ออกรายงานการใช้ยาสมุนไพร 2 รายงาน ที่เมนูรายงาน(ปุ่มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
3. รายงานยาหมดอายุ (ระบบคลังยา / ปุ่มรายงานการรัย /จ่ายยา)
4. รง.504 ปรับแก้ความถูกต้องของตัวเลข

ระบบส่งออก PROVIS 18 แฟ้ม:
- ชื่อไฟล์ส่งออกใหม่ C:\JHCIS_export\F18_HCODE_YYYYMMDDHHmmss.ZIP ตามรูปแบบ OP ของ สปสช.
- ยกเลิกไฟล์ส่งออกชื่อเดิม E_PCU_HCODE.ZIP และ F18_HCODE.ZIP
- ส่งออกแฟ้ม PERSON แก้ปัญหาเลขบัตรประชาชนซ้ำ เลขบัตรประชาชนบิดา/มารดา/คู่สมรส ซ้ำ
- แฟ้ม PERSON แก้บั๊กส่งออกรหัสอาชีพที่ mapping รหัสมาตรฐานแล้ว
- แฟ้ม MCH แก้ปัญหาวันที่ดูแลหลังคลอดไม่ถูกต้อง
- แฟ้ม PP แก้ปัญหาวันที่ดูแลหลังคลอดไม่ถูกต้อง
- แฟ้ม HOME แก้ปัญหา บ้านเลขที่ ถนน ซ้ำกันหลายเรคคอร์ด
- แฟ้ม NUTRI แก้ปัญหา เร็คคอร์ดซ้ำ

โปรแกรมส่งออก CHP 18 แฟ้ม:
- ชื่อไฟล์ส่งออก C:\NHSO_4FILES\HCODE_YYYYMMDDHHmmss.ZIP ตามรูปแบบของ CHP สปสช.
- ส่งออก CHP เพิ่มจาก 4 แฟ้ม เป็น 18 แฟ้ม (18 แฟ้มสำหรับ 3 จังหวัดนำร่อง ยโสธร,ราชบุรี,นครศรีธรรมราช และ 4 แฟ้มอีก 5 จังหวัด)
- ส่งออกแฟ้ม PERSON แก้ปัญหาเลขบัตรประชาชนซ้ำ เลขบัตรประชาชนบิดา/มารดา/คู่สมรส ซ้ำ
- แฟ้ม PERSON แก้บั๊กส่งออกรหัสอาชีพที่ mapping รหัสมาตรฐานแล้ว
- แฟ้ม PP แก้ปัญหาวันที่ดูแลหลังคลอดไม่ถูกต้อง
- แฟ้ม PP แก้ปัญหาวันที่ดูแลหลังคลอดไม่ถูกต้อง
- แฟ้ม HOME แก้ปัญหา บ้านเลขที่ ถนน ซ้ำกันหลายเรคคอร์ด
- แฟ้ม NUTRI แก้ปัญหา เร็คคอร์ดซ้ำ

การจัดการระบบ - การปรับคอนฟิก MySQL:
- จะตรวจสอบหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ และแสดงปุ่มสีเขียว เป็นค่า config ที่แนะนำสำหรับเครื่องนั้น (เพื่อป้องกันไม่ให้เซ็ตแรมเกิน)


[4 มิย.53]
ปรับปรุงรายงานดังนี้
1. ประชากรจำแนกตามประเภทการอยู่อาศัย : ทุกปุ่ม
2. รายงานรับจ่ายยา : ยาสมุนไพร ไม่ได้หักยอดใช้ไป
3. รง.504 : นับโรค ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
4. epi : นัดวันนี้ เดือนนี้ ใช้ได้แล้ว
5. ฉลากยา : พิมพ์ยาแพทย์แผนไทยได้
6. รบ.1ก.01 : รายชื่อผู้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อ (NCD): แก้ไขจำนวนรวมประชากร
7. รายงานแพทย์แผนไทย : พิมพ์แนวขวางได้
8. รายงานวัดรอบเอว : บางหมู่หายไป ตอนนี้ใช้ได้แล้ว
ไฟล์แนป
jhcis-server-29-01-53.exe
jhcis-server-29-01-53.exe 29 มค. 53
(7.12 MiB) ดาวน์โหลด 10457 ครั้ง
jhcis-client-29-01-53.exe
jhcis-client-29-01-53.exe 29 มค. 53
(7.12 MiB) ดาวน์โหลด 9910 ครั้ง
jhcis-server-24-02-53.exe
jhcis-server.exe 24 กพ. 53
(7.16 MiB) ดาวน์โหลด 10076 ครั้ง
jhcis-client-24-02-53.exe
jhcis-client.exe 24 กพ. 53
(7.16 MiB) ดาวน์โหลด 9686 ครั้ง
drugcode24new20100218.exe
รหัสยา 24 หลักใหม่ ของ กพ.53 (ข้อ 1.5)
ข้้นตอนการปรับปรุงรหัสยา 24 หลัก (โปรแกรมจะทำการปรับปรุงรหัส 24 หลักบางส่วน และเพิ่มรายการยาที่ยังไม่มี)
1. ดาวน์โหลดไฟล์ drugcode24new20100218.exe (unzip ไว้ที่ C:\jhcis-files-components)
2. เข้าโปรแกรม jhcis (user:adm)
3. คลิกปุ่ม "ระบบโปรแกรมฯ" (ปุ่มแรก)
4. คลิกปุ่ม "รหัสยา-เวชภัณฑ์"
5. คลิกปุ่ม "นำเข้ายา 24 หลัก"
6. คลิกถูกเลือก "นำเข้ารหัสยา 24 หลัก ปี 2553 (กพ.2553) และปรับปรุงรหัสมาตรฐาน 24 หลักใหม่" (หัวข้อที่ 2)
7. คลิกปุ่ม OK
8. คลิกปุ่ม Yes
(2.8 MiB) ดาวน์โหลด 29215 ครั้ง
jhcis-server-12-03-53.exe
jhcis server 12 มีค.53
(6.7 MiB) ดาวน์โหลด 12863 ครั้ง
jhcis-client-12-03-53.exe
jhcis client 12 มีค.53
(6.7 MiB) ดาวน์โหลด 11412 ครั้ง
jhcis-server-23-04-53.exe
jhcis server 23 เมย.53
(6.8 MiB) ดาวน์โหลด 9367 ครั้ง
jhcis-client-23-04-53.exe
jhcis client 23 เมย.53
(6.8 MiB) ดาวน์โหลด 8958 ครั้ง
jhcis-server-27-05-53.exe
jhcis server 27 พค.53
(7.57 MiB) ดาวน์โหลด 10214 ครั้ง
jhcis-client-27-05-53.exe
jhcis client 27 พค.53
(7.57 MiB) ดาวน์โหลด 9470 ครั้ง
icd10tmv4.exe
ไฟล์นำเข้า รหัสการวินิจฉัยโรคภาษาไทย (ICD10TM) และ รหัสหัตถการภาษาไทย (ICD10TM for PROCEDURE)
(1.75 MiB) ดาวน์โหลด 33594 ครั้ง
jhcis-server-12-07-53.exe
jhcis-server 12 กค.53
(15.89 MiB) ดาวน์โหลด 10566 ครั้ง
jhcis-client--12-07-53.exe
jhcis-client 12 กค.53
(15.89 MiB) ดาวน์โหลด 9085 ครั้ง
jhcis-server-06-09-53.exe
jhcis-server 6 กย. 53
(14.93 MiB) ดาวน์โหลด 9310 ครั้ง
jhcis-client-06-09-53.exe
jhcis-client 6 กย. 53
(14.93 MiB) ดาวน์โหลด 8502 ครั้ง
jhcis-client-01-10-53.exe
jhcis-server 1 ตค. 53
(16.12 MiB) ดาวน์โหลด 9758 ครั้ง
jhcis-client-01-10-53.exe
jhcis-client 1 ตค. 53
(16.12 MiB) ดาวน์โหลด 9484 ครั้ง
JHCIS_SMARTCARD_GUILD.pdf
แนะนำวิธีใช้ JHCIS Smart Card
(158.95 KiB) ดาวน์โหลด 7505 ครั้ง
icd9_op.exe
ไฟล์สำหรับแก้ปัญหา การบันทึกการจ่ายยาไม่ได้ เนื่องจากหัตถการไม่ถูกต้อง
(125.33 KiB) ดาวน์โหลด 5289 ครั้ง
jhcis-server.exe
jhcis-server 24 กพ. 54
(49.25 MiB) ดาวน์โหลด 21394 ครั้ง
jhcis-client.exe
jhcis-client 24 กพ. 54
(49.25 MiB) ดาวน์โหลด 10930 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
jhcis
 
โพสต์: 301
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ก.ย. 2008 11:36

ย้อนกลับไปยัง กระทู้เก่า

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 2 คุณ